Image
Top
Navigation
Join The Challenge

New website!

Visit our new website!

The Loop at #iställetföralmedalen

Almedalen is cancelled. But the public debate is to important to be cancelled.

Therefore, Altitude Meetings will host a full week of live streamed public debate, starting Monday next week.You are able to follow everything, free of charge, on their site.

In one of the seminars we will talks about The Loop and how to connect science and business. This talk will be held in Swedish.

Tuesdag 30/6 11.00:
“The Loop – huset som löser globala utmaningar? MAX IV Laboratory är igång, i december börjar spårvägen rulla och European Spallation Source ERIC öppnar 2023. Brunnshög i nordöstra Lund förväntas fullt utbyggt ha 40 000 arbetsplatser och boende och ska attrahera forskare och näringsliv i en modern, klimatsmart och blandad stadsdel där forskningsanläggningarna ESS och MAX IV utgör ett nav. Hur får vi avkastning på investeringarna? Hur kopplar vi ihop forskning och näringsliv för att skapa mesta möjliga samhällsnytta?
Arrangör: Skanska.
Medverkande: Hans Fransson, Skanska, Pia Kinhult, ESS, Anna Stenstam, CR Competence, Christian Lindfors, Science Village Scandinavia.”

Find the entire program for #iställetföralmedalen below:

#iställetföralmedalen

Submit a Comment