Image
Top
Navigation
Join The Challenge

New website!

Visit our new website!

Daniel Fex and Calle Håkansson in an interview about The Loop (in swedish)

An interview with Calle Håkansson and Daniel Fex was made by Stadsutveckling Lund yesterday!

 

Vad är The Loop och vilken roll kommer huset att spela i Science Village? Vi tog ett snack med Daniel Fex på Skanska och Calle Håkansson på Altitude Meetings för att reda ut begreppen.
Vad är The Loop och när ska byggnaden stå färdig?
– The Loop är en viktig pusselbit i visionen om Science Village. För att forskningsanläggningarna ska kunna skapa både samhällsnytta och affärsnytta krävs mötesplatser där forskare möter näringslivet. The Loop är en sådan mötesplats. The Loop öppnar hösten 2023 och är ett hus med många funktioner. Moderna kontor och labb, co-working, konferenslokaler och plats för samarbeten. Lunds största konferens-/konsert-/mässlokal med plats för 1000 personer. I markplan finns restaurang och öppna ytor att sitta och jobba eller ta ett möte. Allt detta precis vid ändhållplatsen för spårvägen, station ESS.
Vad ska det bli för innehåll i the Loop? Till vilka vänder sig huset?
– Vi tror att huset främst kommer nyttjas av organisationer och företag med någon typ av koppling till forskningsanläggningarna, säger Daniel Fex på Skanska som utvecklat huset. Altitude Meetings kommer att ha ett värdskap och regelbundet arrangera föreläsningar och samtal, många av dessa kommer att vara öppna för vem som helst att ta del av. Och den stora konferens- och konsertsalen gör att allmänheten också kommer att besöka The Loop och Science Village för både konferenser och kulturevenemang. Vi tror också att restaurangen och de öppna ytorna kommer attrahera många, även studenter.
The Loop ligger i den nya stadsdelen Science Village. Hur tänker ni kring utvecklandet av innehållet i en del av Lund? Och hur är the Loop en del av stadsutvecklingen i Lund?
– När man bygger en ny stadsdel behövs magneter som drar till sig uppmärksamhet och besökare och skapar ett intresse. I Brunnshög och Science Village har mycket kraft lagts ner för att göra stadsdelen levande även kvällstid. Science Center är ett upplevelsecenter där man kan ta del av aktuell och kommande forskning och vänder sig till besökare i alla åldrar. The Loop är en plats man går till för möten, konferenser men också musik och annan kultur. I Brunnshög finns också fantastiska parker, idrott, naturupplevelser, stadsodling och möten. Och mycket mer!
Innehåll och stadsutveckling – hur hänger det ihop? Stadsutveckling är inte bara byggnader.
– I stadsutveckling brukar man prata om ”livet mellan husen”, allt som skapar liv och en känsla av en plats med naturlig dragningskraft, ”här vill jag vara”. Stadsutveckling och detaljplan kan hjälpa denna process på traven, men husen behöver fyllas med innehåll. Och då är det både i form av människor som bor och verkar och intressant innehåll i form av möten, konferenser och kultur. När man nått en viss nivå blir denna process självgenererande, det blir en ”loop”, avslutar Calle Håkansson på Altitude Meetings.

Submit a Comment